Materiał informacyjny na VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.05.2015 r.

Rada Powiatu Tucholskiego                                            Tuchola, dnia 13 maja 2015 r.
BR.0002.8.2015
 
 
 
 
                                                                                  Pan(i) 
                                                                                  ..............................................
                                                                                  ..............................................
                                                                                  ..............................................
 
Zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22 maja 2015 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
 
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum. 
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6. Składanie zapytań i interpelacji.        
7. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu:  
·   funkcjonowanie Powiatowej służby zdrowia.       
8. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2014 r.      
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.     
10.Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnego Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.   
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania.    
12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.    
13.Wnioski i oświadczenia radnych.               
14.Zamknięcie sesji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 maja 2015)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2015, 13:38:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (11 czerwca 2015, 11:44:05)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121