Materiał informacyjny na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19.06.2015 r.

Rada Powiatu Tucholskiego
Tuchola, dnia 10 czerwca 2015 r. 
BR.0002.9.2015                                                     
                       
                                                                                        Pan(i) 
                                                                                              .................................... ....................................
 
Zapraszam na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1. Otwarcie sesji.            
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.            
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.            
4. Przyjęcie protokołu z  VIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.            
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.            
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym:                          
a)   zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie).
b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
c)   zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym. 
d)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2014 rok.        
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
9.  Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2014 r.      
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych (4 - letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych (4 -letniego).        
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tucholi.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.          
15. Wnioski i oświadczenia radnych.          
16.  Zamknięcie sesji.   

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (11 czerwca 2015)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (11 czerwca 2015, 11:46:03)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (6 lipca 2015, 14:40:42)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255