Materiał informacyjny na XI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 11.09.2015 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego

Tuchola, dnia 3 września 2015 r. 
BR.0002.11.2015                                                  
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                                      .................................... 
                                                                                                      .....................................

Zwołuję XI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 11 września 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji.                                 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                                
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                                
 4. Przyjęcie protokołu z  IX i X sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                                
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.     
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                                
 7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego lekarza Weterynarii.     
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.                  
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2015 r. 
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2015 r.       
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2015.        
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.   
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.                   
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2015 r.         
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu rządowego przebudowy dróg lokalnych.     
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                              
19. Wnioski i oświadczenia radnych.                              
20. Zamknięcie sesji.           

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (3 września 2015)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (3 września 2015, 14:40:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (23 września 2015, 11:48:48)
Zmieniono: przeniesiono do innego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985