Materiał informacyjny na XIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20.11.2015 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0002.14.2015                                                   Tuchola, dnia 10 listopada 2015 r.
 
 
                                                                         Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              ....................................................... 

 
Zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 20 listopada  2015 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1.  Otwarcie sesji.                
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                             
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                             
 4.  Przyjęcie protokołu z  XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                             
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.             
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                             
 7. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.    
 8. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie       Tucholskim.    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2016.
 10. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.             
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015. 
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                        
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.                        
 16. Zamknięcie sesji.           
 
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                                            Małgorzata Oller

Materiał informacyjny wraz z porządkiem obrad (3694kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 listopada 2015)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (13 listopada 2015, 09:17:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (11 grudnia 2015, 13:48:41)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1177