Materiał informacyjny na XVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17.03.2016 r.

Rada Powiatu Tuchola, dnia 8 marca 2016 r. 
Tucholskiego
 
BR.0002.17.2016                                                  
 
                                                                                 Pan(i)
                                                                                 ...........................................
                                                                                 ...........................................
                                                                                               
Zapraszam na XVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
  • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie, 
  • sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu, 
  • informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie, 
  • informacja o realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody powierzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum publicznego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.
13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Zamknięcie sesji.
  
Podpisała: Małgorzata Oller
                   Przewodnicząca Rady Powiatu


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 marca 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 marca 2016, 13:50:34)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 kwietnia 2016, 15:05:15)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1061