Materiał informacyjny na XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.07.2016 r.


                                                                                   Tuchola, dnia 21 lipca 2016 r.
BR.0002.22.2016                                                  
 
 
 
                                                                Pan(i)
                                                                .....................................................
                                                                .....................................................
                                                                .....................................................
 
Zapraszam na XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która zwoływana jest w trybie § 12 ust.
6 Statutu Powiatu Tucholskiego zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu złożonym dnia 21 lipca 2016 r. Sesja odbędzie się 26 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji.      
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.      
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.     
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2016.
 5. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024.     
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości, na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”.       
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu”.     
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”.  
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 14 dzieci”.    
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi”.   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.  
 13.   Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn oraz Nadleśnictwem Tuchola na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ”Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most”.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych w Cekcynie.    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn dotyczącej przebudowy dróg powiatowych położonych w CekcyniE.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
 17. Wnioski i oświadczenia radnych   
 18. Zamknięcie sesji.
 
                                                                        Podpisała:
                                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                        Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (2263kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 lipca 2016)
Opublikował: Marta Goch (21 lipca 2016, 13:43:03)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (29 sierpnia 2016, 13:29:31)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1058