Materiał informacyjny na XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 13.09.2016 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0002.25.2016                                                                    Tuchola, 12 września 2016 r.
 
                                                                                               Pan(i) Radny(a)
                                                                                               …………………………………
                                                                                               …………………………………
 
            Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 12 września 2016 r. zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 13 września 2016 r. o godz. 17.00 (wtorek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul.Pocztowa 7. 
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.                            
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                          
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                              
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1005 C na odcinku Śliwice – Śliwiczki. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Śliwice dotyczącą realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1005 C na odcinku Śliwice – Śliwiczki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo na współfinansowanie inwestycji.
  7. Wnioski i oświadczenia radnych                              
  8. Zamknięcie sesji.           
 
                                                                                   Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                             Małgorzata Oller
  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (12 września 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 września 2016, 14:09:54)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 października 2016, 15:46:48)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 563