Materiał informacyjny na XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 13.10.2016 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0002.26.2016                                                                  Tuchola, 11 października 2016 r.
 
                                                                                            Pan(i) Radny(a)
                                                                                            …………………………………
                                                                                            …………………………………
 
            Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 11 października 2016 r. zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 13 października 2016 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
            
Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  1. Otwarcie sesji.                             
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                              
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                              
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016. 
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024.                              
  6. Wnioski i oświadczenia radnych                              
  7. Zamknięcie sesji.           
 
                                                                       Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                     Małgorzata Oller
 
 
Materiał informacyjny (4185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (11 października 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 października 2016, 15:41:43)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2016, 13:01:36)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 598