Materiał informacyjny na XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.10.2016 r.

                                               
                                                                                          Tuchola, dnia 19 października 2016 r.       
BR.0002.27.2016
  
                                                                                         Pan(i)
                                                                                         .......................................................
                                                                                         .......................................................
                                                                                         .......................................................
 
Zapraszam na XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1.  Otwarcie sesji.                     
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
 4. Przyjęcie protokołów z  XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                     
 6. Składanie zapytań i interpelacji.         
 7. Informacja Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny o sytuacji i problemach osób niepełnosprawnych.         
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.         
 9. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2015/2016.     
 10. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2015.     
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Obsługi.     
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi ” oraz nadania jej statutu.     
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2016.    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2017.     
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2017.     
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016.     
 18. Stowarzyszenie Via Natura i jego działalność na rzecz stypendystów – absolwentów ponadgimnazjalnych szkół powiatowych.     
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.     
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.     
 21. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny (5342kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 października 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2016, 12:56:10)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 listopada 2016, 10:23:28)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 747