Materiał informacyjny na XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25.11.2016 r.

Rada  Powiatu
Tucholskiego                                                                                    
Tuchola, dnia 16 listopada 2016 r. 
BR.0002.28.2016

 
                                                                                               Pan(i)
                                                                                               .................................................
                                                                                               .................................................
                                                                                               .................................................
  
Zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
  
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  
 1.  Otwarcie sesji.                       
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                     
 4.  Przyjęcie protokołów z  XXVI, XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                    
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                     
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.                     
 7.  Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.                    
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020 oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2020.                   
 9. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:  
  1.  Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.               
  2.  Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  
  3.  Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 411/1, obręb Klonowo, gmina Lubiewo, pod drogę powiatową nr 1036C.                  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.                  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.                 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.                 
 14. Prezentacja Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”.                
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.               
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.               
 17. Zamknięcie sesji.  

Materiał informacyjny (9832kB) pdf

Załącznik nr 1 do projektu uchwały znajdującego się w punkcie 8 porządku obrad (4692kB) pdf

Załącznik nr 2 do projektu uchwały znajdującego się w punkcie 8 porządku obrad (2467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (16 listopada 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (17 listopada 2016, 10:11:49)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (2 grudnia 2016, 11:14:27)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770