Materiał informacyjny na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 5.12.2016 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego 

BR.0002.29.2016                                                                      Tuchola, 1 grudnia 2016 r.
 
                                                                                               Pan(i) Radny(a)
                                                                                               …………………………………
                                                                                               …………………………………
 
            Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 1 grudnia 2016 r. zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 5 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 (poniedziałek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
            
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
  1. Otwarcie sesji.                                 
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                                
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                               
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Tucholski darowizny działki nr 74/21 położonej w obrębie Żalno w celu realizacji celu publicznego – budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                                
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Tucholski darowizny działki nr 339/11 położonej w obrębie Gostycyn w celu realizacji celu publicznego – budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.                               
  6. Wnioski i oświadczenia radnych                                
  7. Zamknięcie sesji.           
 
                                                                                    Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                            Małgorzata Oller

Materiał informacyjny (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (1 grudnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (2 grudnia 2016, 11:10:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (12 grudnia 2016, 09:39:14)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 694