Materiał informacyjny na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19.12.2016 r.

Rada Powiatu                                                                        
Tucholskiego   
                                                                  Tuchola, dnia 9 grudnia 2016 r.

BR.0002.30.2016
 
                                                                                          Pan(i)
                                                                                          ..............................................
                                                                                          ..............................................
                                                                                          ..............................................
 
Zapraszam na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
  1.  Otwarcie sesji.                        
  2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
  3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                     
  4.  Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                     
  5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
  6.  Składanie zapytań i interpelacji.                     
  7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024.                      
  8.  Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017:               
a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,                
c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,            
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,               
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,              
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.          

        9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2017.           10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
             Tucholskiego na 2017 r.                
      11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.                               12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z 
             Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i 
             społeczną  oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2017.                  
      13.  Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu 
             Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.                 
      14.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                
      15.  Wnioski i oświadczenia radnych.                
      16.  Zamknięcie sesji. 
 
                                                                                     Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                             Małgorzata Oller

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (9 grudnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (12 grudnia 2016, 09:20:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (8 marca 2017, 14:48:32)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776