Materiał informacyjny na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27.01.2017 r.

Rada  Powiatu                                                                        
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 18 stycznia 2017 r.
BR.0002.31.2017
 
 
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        ...............................................
                                                                                        ...............................................
                                                                                        ...............................................
 
Zapraszam na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 27 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                        
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
 4. Przyjęcie protokołu z  XXIX i XXX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                     
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                    
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                     
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2016 r.           
 8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego w 2016 r.                    
 9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2017 r.                  
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2016 r.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego                  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego   9-13, 89-500 Tuchola.                 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Technikum w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.                  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.                 
 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi’’ oraz nadania jej statutu.                  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.                 
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                 
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.                
 19. Zamknięcie sesji. 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 stycznia 2017)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 stycznia 2017, 11:34:50)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (8 marca 2017, 14:47:55)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 611