Petycja o podjęcie natychmiastowych działań związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1030 C relacji Bysław - Cekcyn i budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

(data złożenia 21 maja 2018 r.)

Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.
Poniżej skan petycji:

petycja.jpg (771kB) jpg

Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty Tucholskiego do publikacji danych osobowych (art. 4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Aktualizacja informacji o przebiegu załatwienia petycji


Pismem z dnia 29 maja 2018 r. udzielono odpowiedzi Wnoszącemu petycję.
Zarząd Powiatu Tucholskiego poinformował, że zdaje sobie sprawę ze stanu drogi 1030C przebiegającej na odcinku Cekcyn – Bysław. Najlepszym tego dowodem są prace, które już zostały wykonane na tej drodze w miejscowości Cekcyn. Przy wsparciu finansowym Gminy Cekcyn został przygotowany projekt. Złożony został przez Powiat wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie takie w maksymalnej wysokości trzech milionów złotych uzyskaliśmy. W roku 2017 zadanie to zostało wykonane przy dużym [3,25 mln zł] zaangażowaniu finansowym Gminy Cekcyn. Zarząd będzie robić wszystko co możliwe, aby rozbudowa była możliwa w najbliższych latach. Natychmiast podejmie działania w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy tej drogi na całym odcinku, od już wykonanego zadania w Cekcynie do Bysławia.
Kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości wykonania projektu. Poznanie dokładnej kwoty będzie podstawą do znalezienia środków na wykonanie projektu. Potem nastąpi najważniejsze działanie czyli uzyskanie środków na zrealizowanie projektu rozbudowy. Szansą jest zwiększenie przez Rząd środków na PRGiPID. Działania, które Zarząd będzie się starał zrealizować w najbliższym czasie to: ograniczenie dopuszczalnej prędkości na całym odcinku poza obszarem zabudowanym do 70 km/h, wprowadzenie wyspowych progów spowalniających w Wełpinie, wprowadzenie oznakowania na drodze wojewódzkiej zapobiegającej objazdom samochodów ciężarowych związanym z przebudową drogi wojewódzkiej nr 240.

Michał Mróz
Starosta Tucholskimetryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Starosta Tucholski (23 maja 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (23 maja 2018, 13:22:44)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (5 czerwca 2018, 11:23:30)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 816