Petycja dotycząca remontu drogi nr 1042C Mała Klonia – Kamienica

(data złożenia 27 czerwca  2018 r.)

Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.
Skan petycji (57kB) pdf
Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Starosty Tucholskiego do publikacji danych osobowych (art. 4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Informacja o przebiegu załatwienia petycji 

Pismem z dnia 16.07.2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Starosta Tucholski poinformował wnoszących petycję, iż Powiat Tucholski złożył wniosek dnia 23.03.2018r. do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W związku z powyższym czekamy na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Michał Mróz
Starosta Tucholski

Informacja o przebiegu załatwienia petycji - aktualizacja

Pismem z dnia 21.09.2018 r. poinformowano wnoszącego petycję,  że Powiat Tucholski otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643”. Dokonano wyboru wykonawcy zadania, z którym podpisana zostanie umowa. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2018r.

Informacja o przebiegu załatwienia petycji - aktualizacja

Pismem z dnia 10 grudnia 2018r. poinformowano Wnoszącego petycję, że w dniu 26 października 2018r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1042C Kamienica - Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643."

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (17 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (17 lipca 2018, 13:48:47)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (13 grudnia 2018, 09:20:35)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1023