Petycja w sprawie oszczędności dla budżetu przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych

(data złożenia 18.07.2018 r.)

Skan petycji (238kB) pdf

Informacja o przebiegu załatwienia petycji


Pismem z dnia 19.07.2018 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.
Starosta Tucholski poinformował wnoszącego petycję, iż Powiat Tucholski nie posiada dróg powiatowych utwardzonych płytami betonowymi. W związku z powyższym nie planujemy kosztów dotyczących usunięcia, wywiezienia i utylizacji nawierzchni wykonanych z płyt betonowych.  Przesłaną informację, ewentualnie wykorzystamy w przypadku planowania innych inwestycji niż drogowe.

Michał Mróz
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (23 lipca 2018)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (23 lipca 2018, 13:39:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878