Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2017 roku

Tuchola, dnia 12 lutego 2018 r.
 
BR.0644.9.2018
 
 
Informacja 
o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące 
zawodową działalność lobbingową 
wobec Starosty Tucholskiego w 2017 roku 
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2017 wobec Starosty Tucholskiego nie były podejmowane żadne działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Starosta Tucholski
/-/ Michał Mróz
 

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (12 lutego 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 lutego 2018, 11:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1267