Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2018 roku

Tuchola, dnia 11 lutego 2019 r.
 
BR.0644.9.2019
 
 
Informacja 
o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące 
zawodową działalność lobbingową 
wobec Starosty Tucholskiego w 2018 roku 
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2018 wobec Starosty Tucholskiego wystąpił przypadek podejmowania działań przez zawodowego lobbystę pana Artura Brylikowskiego zarejestrowanego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lobbingową pod numerem 00351 reprezentującego firmę Grass Toots Lobbing sp. z o.o. Cannabis House sp. z o.o. Złożony w dniu 10 września 2018 r. wniosek dotyczył dostępności gruntów mieszczących się w granicach powiatu wymagających rekultywacji gleb. Informacja w tej sprawie została udzielona podmiotowi w dniu 12 września 2018 r.

Starosta Tucholski
  /-/Michał Mróz

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Starosta Tucholski (11 lutego 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 lutego 2019, 10:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789