Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Starosty Tucholskiego w 2020 roku

   Tuchola, dnia 12 lutego 2021 r.
 
BR.0644.9.2021
 
 
Informacja
o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące
zawodową działalność lobbingową
wobec Starosty Tucholskiego w 2020 roku
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2020 wobec Starosty Tucholskiego nie były podejmowane żadne działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

/-/ Michał Mróz
Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Starosta Tucholski (12 lutego 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (15 lutego 2021, 09:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 875