Zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.


Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu, który zobowiązany jest do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Poniżej Zarządzenie nr 41/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 22 września 2017
w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Zarządzenie nr 41.pdf (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Lorczak (26 października 2017)
Opublikował: Jacek Lorczak (26 października 2017, 10:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4841