Petycja w sprawie podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim

(data złożenia 15 czerwca 2018 r.) 
Do petycji dołączono listy z podpisami osób popierających petycję.

Poniżej skan petycji:  
petycja (154kB) pdf  

Petycja jest publikowana w formie zanonimizowanej, ponieważ autorzy petycji nie upoważnili Rady Powiatu Tucholskiego do publikacji danych osobowych (art. 4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

Aktualizacja informacji o przebiegu załatwienia petycji  

Informuję, że zwróciłam się do Zarządu Powiatu o ustosunkowanie się do złożonej petycji. Zarząd Powiatu pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. udzielił odpowiedzi: 

Zarząd po przeanalizowaniu petycji zdecydował, że włączy się w konsultacje społeczne, które zostały zapowiedziane przez Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn na wrzesień br. podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Cekcyn oraz zapozna się ze stanowiskiem komisji stałych Rady Gminy Cekcyn i zaproponuje dalsze niezbędne działania w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Informuję, że termin rozpatrzenia petycji został przedłużony o trzy miesiące, tj. do 14 grudnia 2018 r. zgodnie z pismem skierowanym do składających petycję.

Poniżej skan pisma 
Pismo w sprawie zmiany terminu (84kB) pdf

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r. poinformowano osobę składającą petycję o sposobie jej załatwienia. Rada Powiatu na podstawie przesłanej propozycji Gminy Cekcyn po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami podjęła uchwałę Nr XLVIII/331/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania łodzi motorowych o napędzie spalinowym oraz skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim, gm. Cekcyn.

Poniżej tekst uchwały do pobrania:
Uchwała Nr XLVIII/331/2018 (216kB) pdf

Małgorzata Oller 
Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Oller - Przewodnicząca Rady Powiatu (18 czerwca 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 czerwca 2018, 13:05:18)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (7 listopada 2018, 15:22:31)
Zmieniono: dodano informację o rozpatrzeniu petycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2298