Petycja w interesie publicznym w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

(data złożenia 31 lipca 2019 r.) 

Poniżej skan petycji:  
petycja (105kB) pdf   

Informacja o przebiegu załatwienia petycji

Dnia 6 sierpnia 2019 r. petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Informuję, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 sierpnia 2019 r. wystąpiła do Zarządu Powiatu Tucholskiego z prośbą o ustosunkowanie się do powyższej petycji i rozważenie czy jest potrzeba wprowadzenia takiej Polityki w kontekście istniejących już uregulowań w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 r. wyraziła swoją opinię na temat powyższej petycji w formie uchwały. Komisja przekazała swoje ustalenia Przewodniczącej Rady Powiatu wraz z propozycją projektu uchwały na sesję Rady Powiatu. 


Pismem z dnia 25 października 2019 r. poinformowano osobę składającą petycję o sposobie jej załatwienia. Rada Powiatu na podstawie opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji podjęła uchwałę Nr XIII/98/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Odpowiedź na petycję.pdf (80kB) pdf

Uchwała Nr XIII-98-2019 - rozpatrzenie petycji.pdf (193kB) pdf

Dorota Gromowska
Przewodnicząca Rady Powiatu

metryczka


Wytworzył: Dorota Gromowska - Przewodnicząca Rady Powiatu (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 sierpnia 2019, 14:51:31)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (30 października 2019, 12:39:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1518