Informacje podstawowe

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie podczas sesji Rady Powiatu. Szczegółowe informacje nt. temat terminu sesji oraz porządku obrad znajdują się w zakładce Aktualności oraz materiały sesyjne Rady Powiatu.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Tucholskiego znajduje się poniżej.

Wzór zgłoszenia (177kB) pdf

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Z raportami za kolejne lata można zapoznać klikając w link powyżej np. "ZA 2018 R."

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (29 maja 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 maja 2020, 12:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8027