Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pionowej siłowni wiatrowej na działce nr ewid. 638/2 w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 31 stycznia 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.145.2016.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 stycznia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.145.2016.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Drew-Kon Spółce z o.o., Brody 2A, 89-504 Legbąd reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Knakowskiego, pozwolenia na budowę pionowej siłowni wiatrowej na terenie działki nr ewid. 638/2 położonej w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola, wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i teletechniczną od projektowanej siłowni do istniejącej stacji transformatorowej, złączami kablowymi oraz utwardzeniami. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Tuchola (działka nr ewid. 641) poprzez działkę 638/1.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (7:30-14:30), osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 stycznia 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 stycznia 2017, 11:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556