Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.06.2017r. decyzji znak BD.6740.TUCH.46.2017.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią w systemie samoobsługowym

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 16 czerwca 2017r.

Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.46.2017.WK
         Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
     o wydaniu w dniu 16 czerwca 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.46.2017.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią w systemie samoobsługowym, wraz z instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, paliwową i gazową oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej. W skład stacji wchodzą: pawilon obsługi, wiata paliwowa, dystrybutory, komory paliwowe, pylon cenowy, na terenie działek nr ewid. 545/13 i 545/9, położonych przy ulicy Warszawskiej w Tucholi.
 
           Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 i 112 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 czerwca 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 czerwca 2017, 09:36:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650