Zawiadomienie o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.33.2017.WK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 24 sierpnia 2017r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.CEKC.33.2017.WK
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.33.2017.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budynek stacji uzdatniania wody (powierzchnia zabudowy 174.60m2, powierzchnia użytkowa 153.39m2, kubatura 926.00m3) wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczną, teletechniczną (dozorową), instalacją technologiczną uzdatniania wody oraz instalacjami zewnętrznymi: instalacją i siecią wodociągową, instalacją wód popłucznych, instalacją i przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacją energetyczną WLZ, instalacją energetyczną zasilającą złącze terenowe i studnie głębinowe, instalacją oświetleniową, utwardzeniem gruntu, ogrodzeniem terenu. Realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 47/5, 132/7, 140/4, 142/1, 142/2, 145 położonymi w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.
 
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 i 112 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (25 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 sierpnia 2017, 13:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926