OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.47.2017.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław”, w obrębie geodezyjnym Bysław,
gmina Lubiewo.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.47.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław”, w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo, na terenie działek nr ewid. 451/4, 451/3, 1115, 1116, 445, 876, 485/8, 450/3*, 452/5*, 464/3*, 463/3*, 446/13*, 459/3*, 402/3*, 451/1, 453/2, 452/4, 450/2, 447/2, 910, 870/6, 482/2, 522, 401/3, położonych w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 

                            Starosta Tucholski
 
 

metryczka


Wytworzył: WOjciech Kujawa (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2017, 09:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706