OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.48.2017.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo”.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.48.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II” w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo, na terenie działek nr ewid. 46/1, 49/1, 50/1, 51/1, 53/1, 54/1, 56/3, 74/5, 84/1, 86/1, 96/2, 97/2, 149/5, 408/3, 408/6, 577/1, 578/2, 583/1, 584/1, 597/2, 1103, 1104, 1105, 56/5*, 84/5*, 89/4*, 90/4*, 408/7*, 567/1*, 572/2*, 573/1*, 574/1*, 575/1*, 577/3*, 577/4*, 578/6*, 584/3*, 586/7*, 586/9*, 586/11*, 1045/1*, 96/2, 584/1, 577/5*, 578/7*, położonych w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Starosta Tucholski
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2017, 10:02:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847