OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.46.2017.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie”.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.46.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie”, na terenie działek nr ewid. 1138, 1135, 405, 149/5, 1132/2*, położonych w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

 
Starosta Tucholski
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 sierpnia 2017, 10:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880