OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 14 września 2017r.
  Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
BD.6740.KĘS.20.2017.WK
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz”.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496);
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 września 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.KĘS.20.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz, na terenie działek nr ewid. 42/1, 47/7, 21/8, 40/2, 45, 46/1, 381, 268 i 384/21 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Starosta Tucholski
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (14 września 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 września 2017, 07:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754