Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 września 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.50.2017.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1496)
  z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 września 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.50.2017.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Cekcyn,
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu, osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 września 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 września 2017, 08:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850