Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi.

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 14 września 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.125.2017.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi
– w ramach projektu „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II”.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1496)
  z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 września 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.125.2017.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Tuchola,
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi – w ramach projektu „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu, osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 września 2017)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 września 2017, 08:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076