OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wyd.dec.o zezwol.na realiz.inwest.drog.pn.„Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odc.o dług.0,39220km w m.Tuchola,w obr.geod.Tuchola,gm.Tuchola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 15 lutego 2018r.
  Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.167.2017.WK
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola.
Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1117, 1120, 1135, 1116, 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.
 
         Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017r., poz. 1496 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 15 lutego 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.167.2017.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1117, 1120, 1135, 1116, 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.
             Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 lub 101 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Starosta Tucholski
 
 


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 lutego 2018, 08:54:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654