Zawiadomienie o wydaniu w 02-03-2018r. decyzji znak BD.6740.ŚL.62.2017.WK w spr.zatw.proj.bud.i wyd.dec.o pozw.na bud., obej.przebud.drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 02 marca 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.62.2017.WK
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 02 marca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.62.2017.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą przebudowę drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki długości 1490 m, na odcinku od km 0+000 do km 1+605,54 z wyłączeniem przejazdu kolejowego, na terenie działek nr ewid. 622/13, 622/12, 622/11, 622/10, 622/9, 622/8, 622/7, 622/6, 622/5, 622/4, 622/2, 622/1, 769/1, 773, 375/3, położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice.
 
        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
Starosta Tucholski


metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (2 marca 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 marca 2018, 09:46:50)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (5 marca 2018, 14:02:28)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 762