Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Cekcyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”.

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 15 czerwca 2018r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.43.2018.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”.
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 15 czerwca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.43.2018.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn” – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie, na odcinku o długości 1577,62 mb w obrębie geodezyjnym Wysoka, gmina Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu, osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (20 czerwca 2018)
Opublikował: Maciej Śmieszek (20 czerwca 2018, 07:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925