OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno – Zielonka od km 0+000 do km 2+800”


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 30 sierpnia 2018r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno – Zielonka od km 0+000
do km 2+800” w obrębie geodezyjnym Małe Gacno i Zielonka, gmina Cekcyn.
 
 
        Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.69.2018.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno – Zielonka od km 0+000 do km 2+800” w obrębie geodezyjnym Małe Gacno i Zielonka, gmina Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 w godz. pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).

 
Starosta Tucholski

Dokument do pobrania => OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (501kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 sierpnia 2018, 08:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 813