Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 28 kwietnia 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.13.2020.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1474)
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.13.2020.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7 lok. 6, 04-308 Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01 sierpnia 2019 r., zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003 C w km 1+330, na terenie działek nr ewid. 1008/1, 193/3, 1029/5, 1018/1, 1029/6, 193/4, 924/1*, 193/6*, 1018/3*, 1011/3* położonych w obrębie geodezyjnym Raciąż, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego) oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z treścią decyzji drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (28 kwietnia 2020, 09:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423