Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626 C Bysław ul. Polna

-------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 07 października 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola

OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626 C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w miejscowości Bysław gmina Lubiewo.
 
       Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 07 października 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.49.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626 C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego w miejscowości Bysław gmina Lubiewo. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid. 597/2, 427/2, 428/2, 429/2, 433/4*, 433/3*, 433/1, 811/6, 430, 434/2, 435/2, 436/2, 437/2, 811/7, 811/8, 811/10, 811/11, 875, 440/4, 443/6, 443/17, 523/1, 1115 położonych w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału działki nr ewid. 433/2).
       Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (7 października 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (7 października 2020, 11:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896