Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej w Tucholi

------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 03 listopada 2020 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1 i 943 oraz budową drogi gminnej na działce o nr ewid. 996/1 w Tucholi, w zakresie: budowy jezdni, budowy ścieku, budowy zjazdów, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy dojść do posesji, wykonania umocnienia skarpy, wykonania zieleni niskiej, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągu, budowy i przebudowy oświetlenia, budowy doświetlenia przejść dla pieszych, budowy kanału technologicznego, przebudowy kabli energetycznych, przebudowy słupów energetycznych i teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

z a w i a d a m i a m


    o wydaniu w dniu 03 listopada 2020 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.114.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid. 945/1 i 943 oraz budową drogi gminnej na działce o nr ewid. 996/1 w Tucholi, w zakresie: budowy jezdni, budowy ścieku, budowy zjazdów, budowy ciągu pieszo-rowerowego, budowy dojść do posesji, wykonania umocnienia skarpy, wykonania zieleni niskiej, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągu, budowy i przebudowy oświetlenia, budowy doświetlenia przejść dla pieszych, budowy kanału technologicznego, przebudowy kabli energetycznych, przebudowy słupów energetycznych i teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid. 842, 936/1, 863, 945/1, 2719, 2717, 2715, 936/2, 962/1, 962/12, 2716, 924, 2713, 2701, 996/1, 2710, 2711, 991, 935/1, 941/15, 2718, 840/5*, 945/22*, 871/1*, 943/1*, 872/1*, 873/1*, 937/1*, 841/2, 843 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego).

      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 

Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (715kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (3 listopada 2020)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 listopada 2020, 08:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612