Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. decyzji znak BD.6740.ŚL.62.2020.WK

-------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 26 stycznia 2021 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.ŚL.62.2020.WK
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.62.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wutkowski Spółka z o.o. Sp.k. pozwolenia na budowę podziemnego zbiornika na olej opałowy i podziemnego zbiornika na AD blue wraz z wiatą nad dystrybutorami oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, na terenie działki nr ewid. 177 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwiczki, gmina Śliwice. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi powiatowej (działka nr 171).
 
       Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
Jednocześnie informuję, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (26 stycznia 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (26 stycznia 2021, 14:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748