Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-łącznik między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 08 marca 2021 r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej – łącznika między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi od km 0+000 do km 0+732,47. Opracowanie obejmuje również budowę: zjazdów indywidualnych, skrzyżowań przyległych do niniejszej drogi, odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Cegielnianej i do projektowanych rowów odparowujących, ścieżkę rowerową, chodniki oraz oświetlenie drogowe i kanał technologiczny.
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 
z a w i a d a m i a m

 
o wydaniu w dniu 08 marca 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.225.2020.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej – łącznika między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi od km 0+000 do km 0+732,47. Projekt budowlany obejmuje również budowę: zjazdów indywidualnych, skrzyżowań przyległych do niniejszej drogi, odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Cegielnianej i do projektowanych rowów odparowujących, ścieżkę rowerową, chodniki oraz oświetlenie drogowe i kanał technologiczny. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 1407/8, 1404/5, 1402/3, 1438/14, 1471/2, 1438/13, 1640, 1611/5, 1612/5, 1402/11*, 1397/1*, 1611/8*, 1475/3*, 1471/3*, 1400/4*, 1398/7*, 1396/5*, 1395/7*, 1394/1* położonych
w obrębie geodezyjnym Miasto Tuchola, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Tuchola).
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).


Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (8 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (8 marca 2021, 07:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404