Obwieszczenie-zawiadom.o wyd.decyzji zatw.proj.bud.i udziel.pozw.na bud.drogi wewnętrz.w m.Okoniny Nadj.gm.Śliwice

-------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 08 września 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.49.2021.WK


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
 
 
     Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - zawiadamiam o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice o długości 2183,85 m. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid. 303/4 i 103/3 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowe Błota oraz na terenie działek nr ewid. 85, 35, 33/2, 36/2 położonych w obrębie geodezyjnym Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Z uwagi na stan epidemii możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 września 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 września 2021, 11:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655