OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu dec.o zezwol.na realiz.inw.drog.-rozbud.dr.gm.nr 010621C (ul. Wiatrakowa),dr.gm.nr 010624C (ul. Krótka) w m.Bysław

---------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 10 listopada 2021 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010621C (ul. Wiatrakowa) oraz drogi gminnej nr 010624C (ul. Krótka) w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 342/5*, 343/1*, 434/17*, 434/19*, 436/5*, 437/5*, 438/5*, 439/7*, 440/6*, 441/3*, 442/1*, 443/26*, 443/28*, 443/8*, 523/1, 477/3, 477/2 położonych w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału i planowane do przejęcia na rzecz Gminy Lubiewo).
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.2.2021.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010621C (ul. Wiatrakowa) oraz drogi gminnej nr 010624C (ul. Krótka) w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 342/5*, 343/1*, 434/17*, 434/19*, 436/5*, 437/5*, 438/5*, 439/7*, 440/6*, 441/3*, 442/1*, 443/26*, 443/28*, 443/8*, 523/1, 477/3, 477/2 położonych w obrębie geodezyjnym Bysław, gmina Lubiewo (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału i planowane do przejęcia na rzecz Gminy Lubiewo).

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 listopada 2021)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 listopada 2021, 08:39:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784