Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezw.na realiz.inwestycji drogowej-budowa drogi gminnej nr 010364C w m.Ostrowo,gm.Cekcyn

--------------------------------------------------------------------


Tuchola, dnia 03 marca 2022 r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY TUCHOLSKIEGO
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010364C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 39/1, 41/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48/3, 33/1*, 34/1*, 44/1, 64/2, 40 położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowo, gmina Cekcyn (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn).
 
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.)
 

z a w i a d a m i a m
 
 
o wydaniu w dniu 03 marca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.4.2021.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 010364C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 39/1, 41/1, 42/1, 42/2, 43/1, 44/2, 44/3, 44/4, 48/3, 33/1*, 34/1*, 44/1, 64/2, 40 położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowo, gmina Cekcyn (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn).

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest zapoznanie się z aktami sprawy drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (3 marca 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 marca 2022, 13:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217