Zgoda na zawieszenie postępowania administracyjnego-zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ul. Kościuszki, ul. Grunwaldzka, ul.Piastowska w Tucholi

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 19 kwietnia 2022 r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.5.2021.WK
 
OBWIESZCZENIE
dotyczące wyrażenia zgody na zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 98 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 
 
Nawiązując do prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi informuję, iż pełnomocnik Inwestora wystąpił do tutejszego Urzędu w dniu 15 kwietnia 2022 r. z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 98 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie jeśli wystąpi o to strona, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W świetle powyższego wzywam do wyrażenia zgody na zawieszenie postępowania lub zgłoszenia w tej sprawie sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. Brak oświadczenia strony w określonym wyżej terminie będzie traktowany jako brak sprzeciwu, a zatem zgoda na zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (19 kwietnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (19 kwietnia 2022, 11:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580