Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 03 czerwca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.22.2022.WK.MŚ
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 03 czerwca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.22.2022.WK.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne i nieistotne odstąpienia i udzielającej zmiany decyzji nr ŚL/72/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, na terenie działek nr ewid. 301 i 103/2 położonych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice - w zakresie istotnych odstąpień dotyczących: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego - zmiana powierzchni zabudowy z 907,19 m2 + wiata 287,50 m2 na 1314,72 m2, kubatury z 4490,00 m3 + 1020,00 m3 na 5900,00 m3  (w związku z zaprojektowaniem zabudowy wiaty); zaprojektowanie namiotu magazynowo - produkcyjnego o powierzchni zabudowy 813,00 m2 i stacji filtrującej o powierzchni zabudowy 67,96 m2 oraz namiotu magazynowego o powierzchni zabudowy 296,00 m2 oraz wymagających uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – uzyskanie ponownego uzgodnienia projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej i projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych. Nieistotne odstąpienia dotyczą:
- zmiany powierzchni użytkowej budynku produkcyjno-magazynowego z 1026,86 m2 na 1431,15 m2 w związku z zabudową wiaty oraz uzyskaniem dodatkowych powierzchni użytkowych w związku z zaprojektowaniem namiotu magazynowo - produkcyjnego o powierzchni użytkowej 798,00 m2 oraz namiotu magazynowego o powierzchni użytkowej 292,00 m2,
- zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze i poddaszu,
- zmiany lokalizacji pionów lokalizacyjnych,
- zmiany w stolarce okiennej, drzwiowej i bram,
- rezygnacja ze świetlika dachowego nad częścią biurowo-socjalną budynku,
- rezygnacja z tarasu i słupów przy części biurowo-socjalnej budynku.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (7 czerwca 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (7 czerwca 2022, 11:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661