Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej

________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 14 czerwca 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.40.2022.MŚ
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 czerwca 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.40.2022.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią i jej zasilaniem elektroenergetycznym, na terenie działek nr ewid. 936/2, 993, 994, 995/1, 995/3 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola oraz na terenie działek nr ewid. 1001/3, 1001/5, 1001/6, 1001/10, 1002/2, 1003/1, 1003/4, 1003/5, 1004/1, 1004/3, 1006/2, 1006/4, 1006/7, 1007/4, 1007/7, 1007/8, 1007/9, 1007/10, 1007/11, 1007/12, 1007/14, 1007/16, 1007/17, 1008/4, 1008/7, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1008/14, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1009/7, 1009/9, 1009/10, 1009/12, 1009/13, 1009/14, 1010/5, 1010/10, 1010/11, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/17, 1011/3, 1011/5, 1011/7, 1011/9, 1024/3, 1024/6, 1024/10, 1024/11, 1024/13, 1024/14, 1025/6, 1025/7, 1025/11, 1035, 1329 położonych w obrębie geodezyjnym Mały Mędromierz, gmina Tuchola.   
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 czerwca 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 czerwca 2022, 07:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624