Zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRiD - rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 31 sierpnia 2022 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.5.2021.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Burmistrzowi Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Pawła Lewandowskiego, działającego w imieniu ACROID Andrzej Kurda, na podstawie upoważnienia nr 74/2019 z dnia 05 listopada 2021 r., zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi.
Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 2180/1, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59, 2172/3, 2172/1, 2184/87, 1542/4, 2181/8, 2179/1, 2175/1, 2181/1, 2171/1, 2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51, 2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20, 2183/13, 2182/8, 2183/22, 2182/10, 2182/7, 2182/12, 1437/17, 1437/13, 1437/15, 3685, 2169/5, 3791, 3794, 3798, 3790, 2183/21, 2182/9, 2179/4, 2175/2, 2184/101*, 2172/8*, 3829/1*, 1437/55*, 3824/2*, 2184/95*, 2184/97*, 2184/99* położonych w obrębie geodezyjnym Tuchola Miasto, gmina Tuchola (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Tuchola).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 sierpnia 2022)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 sierpnia 2022, 09:17:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223