OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33


Tuchola, dnia 22 listopada 2022 r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.1.2022.WK

   
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33.
 
      Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
 
z a w i a d a m i a m
 
      o wydaniu w dniu 22 listopada 2022 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Wójtowi Gminy Śliwice, ul. Ks. dr St.Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33. Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 244/2, 223/1, 224/1* położonych w obrębie geodezyjnym Lińsk, gmina Śliwice oraz na terenie działki nr ewid. 153/3* położonej w obrębie geodezyjnym Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Śliwice).

        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa,
tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 
   
 
Starosta Tucholski

obwieszczenie do pobrania: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33 (319kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (22 listopada 2022)
Opublikował: Wojciech Kujawa (22 listopada 2022, 10:05:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399