Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Platanowej w Gostycynie

_______________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 16 stycznia 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 16 stycznia 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.6.2022.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Platanowej w Gostycynie od km 0+000 do km 1+915. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdu w km 0+800, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1033C, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie robót wykończeniowych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (16 stycznia 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (16 stycznia 2023, 12:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144